Điều gì sẽ xảy ra nếu một bệnh nhân ngoài Docosan liên hệ với phòng khám để hủy cuộc hẹn của họ?

Nếu một bệnh nhân liên hệ với phòng khám để hủy cuộc hẹ, bạn có thể thực hiện những thay đổi này trong lịch Docosan của mình bằng cách nhấp vào cuộc hẹn với bệnh nhân và hủy bỏ.