Tôi có thể khiếu nại đánh giá của bệnh nhân không?

Docosan không công bố các đánh giá sử dụng ngôn ngữ thô tục hoặc thù địch, chứa thông tin nhận dạng cá nhân, chỉ trích phương pháp điều trị hoặc chẩn đoán của Bác sĩ hoặc cung cấp nội dung quảng cáo không liên quan.

Nếu bạn có câu hỏi về bất kỳ đánh giá nào trong hồ sơ của mình, bạn có thể gửi khiếu nại trực tiếp trên hồ sơ của mình bằng cách điều hướng đến đánh giá trên hồ sơ của bạn, nhấp vào biểu tượng ở phía trên bên phải phía trên đánh giá và nhấp vào Khiếu nại.