Làm cách nào để thêm hoặc xóa ảnh phòng khám?

Chỉ bác sĩ được chỉ định là chủ phòng khám có thể thêm hoặc xóa ảnh phòng khám. Khi bạn đã có ảnh của mình, bạn có thể tải chúng lên thành một bộ sưu tập trên hồ sơ phòng khám Docosan của bạn.

Trên Website:

  1. Trên thanh bên trái, nhấp vào Phòng khám và chọn phòng khám bạn muốn thêm ảnh vào. 
  2. Cuộn xuống và nhấp vào Ảnh và bấm Tải ảnh lên.

Trên di động: 

  1. Chạm vào biểu tượng Hồ sơ ở dưới cùng bên phải, sau đó chọn tab Phòng khám ở giữa. 
  2. Cuộn xuống phòng khám bạn muốn thêm ảnh vào và cuộn xuống Ảnh
  3. Nhấn vào Tải ảnh lên..