Làm cách nào để thêm hoặc xóa một phòng khám khỏi hồ sơ của tôi?

Để thêm một phòng khám trên phiên bản website:

  1. Nhấp vào Phòng khám trong thanh menu bên trái. 
  2. Nhấp vào nút màu xanh +Thêm ở trên cùng bên phải. 
  3. Tìm kiếm một hồ sơ phòng khám hiện có hoặc tạo một hồ sơ phòng khám mới. 

Để thêm một phòng khám trên điện thoại di động: 

  1. Nhấp vào biểu tượng Hồ sơ trên thanh menu dưới cùng. 
  2. Nhấp vào biểu tượng Phòng khám ở giữa. 
  3. Cuộn xuống và nhấp vào +Thêm phòng khám mới
  4. Tìm kiếm một hồ sơ phòng khám hiện có hoặc tạo một hồ sơ phòng khám mới. 

Nếu bạn muốn ra khỏi một phòng khám trên Docosan, vui lòng liên hệ với chủ phòng khám để xoá tên bạn ra khỏi phòng khám. Nếu bạn là chủ sở hữu phòng khám và muốn xoá mình ra khỏi phòng khám, vui lòng liên hệ với chúng tôi.