Làm cách nào để thêm hoặc xóa ngôn ngữ tôi nói?

Trên Website:

  1. Nhấp vào biểu tượng Tài khoản ở góc trên bên phải, sau đó nhấp vào Hồ sơ.
  2. Cuộn xuống và nhấp vào Ngôn ngữ, sau đó nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa
  3. Chọn ngôn ngữ bạn muốn thêm.
  4. Để xác nhận thay đổi của bạn, nhấp Lưu

Trên di động: 

  1. Nhấp vào biểu tượng Hồ sơ ở dưới cùng bên phải. 
  2. Cuộn xuống và nhấp vào Ngôn ngữ, và nhấp vào biểu tượng bút chì. 
  3. Chọn ngôn ngữ bạn muốn thêm.
  4. Để xác nhận thay đổi của bạn, nhấp Lưu