Làm cách nào để thêm hoặc xóa chuyên ngành?

Nếu bạn muốn yêu cầu thay đổi chuyên ngành, vui lòng đăng nhập vào tài khoản Docosan của bạn và liên hệ với chúng tôi bằng cách nhấp vào biểu tượng ? ở góc trên bên phải, trên cả máy tính để bàn và thiết bị di động.