Làm cách nào để chỉnh sửa mô tả của tôi?

Trên Website:

  1. Nhấp vào biểu tượng Tài khoản ở góc trên bên phải, sau đó nhấp vào Hồ sơ.
  2. Trong phần Mô tả, nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa
  3. Nhập mô tả của bạn.
  4. Để xác nhận thay đổi của bạn, nhấp Lưu.

Trên di động:

  1. Nhấp vào biểu tượng Hồ sơ ở dưới cùng bên phải. 
  2. Cuộn xuống và nhấp vào Mô tả và nhấp vào biểu tượng bút chì. 
  3. Nhập mô tả của bạn.
  4. Để xác nhận thay đổi của bạn, nhấp Lưu