Tôi quên mật khẩu, làm thế nào để lấy lại?

Trên trang đăng nhập Bác sĩ Docosan, nhấp vào Quên mật khẩu của bạn? và trang Đặt lại mật khẩu của bạn sẽ xuất hiện. Nhập địa chỉ email được đăng ký với tài khoản Docosan của bạn và nhấp vào Gửi. Đăng nhập vào hòm thư email trên của bạn nhấp vào liên kết trong email để đặt mật khẩu mới.