Điều gì xảy ra tôi có Bệnh nhân ngoài Docosan đặt lịch?

Docosan có thể là một cách tuyệt vời để quản lý các cuộc hẹn, thông tin sức khỏe của bệnh nhân và gửi thông tin liên lạc tiếp theo cho bệnh nhân - ngay cả khi bệnh nhân đó chưa sử dụng Docosan. Nếu bệnh nhân là người ngoài, bạn có thể thêm họ vào lịch của mình bằng cách nhấp vào vị trí Rảnh trong lịch của bạn và nhập thông tin của bệnh nhân. Trên website, bạn cũng có thể nhấp vào nút +Thêm bệnh nhân ở phía trên bên trái và nhập thông tin bệnh nhân vào đó.