Bệnh nhân có thể sử dụng Docosan miễn phí không?

Tính năng tìm kiếm và đặt lịch với Bác sĩ trên Docosan hoàn toàn miễn phí cho Bệnh nhân! Xin lưu ý rằng dịch vụ của chúng tôi hoàn toàn tách biệt với chi phí khi bạn gặp Bác sĩ. Nếu bạn không chắc chắn cuộc hẹn với Bác sĩ sẽ có giá bao nhiêu, hãy kiểm tra trang hồ sơ của họ để xem danh sách dịch vụ và giá cả của họ.