Có phải Docosan chỉ đăng đánh giá tốt của Bác sĩ?

Dĩ nhiên là không! Chúng tôi muốn cung cấp một nguồn thông tin đáng tin cậy và chính xác, vì vậy chúng tôi đăng tất cả các loại đánh giá (tích cực, tiêu cực vá trung bình).