Làm thế nào để tôi hủy một cuộc hẹn?

Chúng tôi khuyến khích bệnh nhân tôn trọng các cuộc hẹn của họ, nhưng cuộc sống cũng không thể đoán trước! 

Nếu bạn cần hủy một cuộc hẹn, chỉ cần nhấp vào liên kết Hủy trong email xác nhận của bạn. 

Để hủy trên điện thoại di động:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Docosan của bạn. 
  2. Nhấp vào biểu tượng Lịch trên menu dưới cùng. 
  3. Nhấp vào biểu tượng Hủy

Để hủy trên website: 

  1. Đăng nhập vào tài khoản Docosan của bạn. 
  2. Tìm lịch hẹn hiện tại ở dưới cùng của màn hình chính và nhấp vào liên kết Hủy

Khi bạn hủy cuộc hẹn thành công, bạn sẽ nhận được email xác nhận thay đổi này. 

Xin lưu ý rằng việc hủy, sắp xếp lại hoặc bỏ lỡ quá nhiều cuộc hẹn có thể khiến tài khoản của bạn bị khóa để đảm bảo rằng lịch trình chính xác cho các bác sĩ và bệnh nhân khác.