Làm cách nào để chỉnh sửa thông tin hồ sơ của tôi?

Để xem hồ sơ của bạn, chỉ cần đăng nhập vào tài khoản Docosan của bạn và nhấp vào Biểu tượng hồ sơ (trên cùng bên phải cho Website, dưới cùng bên phải cho thiết bị di động) sau đó chọn hồ sơ của riêng bạn. Nếu bạn cần thực hiện bất kỳ thay đổi nào, hãy nhấp vào Chỉnh sửa trên Website hoặc Biểu tượng Bút chì trên ứng dụng dành cho thiết bị di động.