Làm thế nào tôi biết mình nên đặt lịch với bác sĩ nào?

Khi bạn chọn một bác sĩ trên Docosan, bạn có thể nghiên cứu kinh nghiệm, học vấn, đánh giá đã được xác minh từ các bệnh nhân khác và hơn thế nữa. Chúng tôi hy vọng sẽ trao quyền cho bạn để chọn Bác sĩ phù hợp với bạn. 

Nếu bạn không biết cần tìm bác sĩ nào, bạn có thể tìm đến tính năng Chăm sóc ban đầu miễn phí của chúng tôi, nơi y tá hoặc bác sĩ có thể giúp hướng dẫn bạn đến đúng chuyên khoa.