Làm thế nào để tôi có một cuộc hẹn với bác sĩ?

Chỉ cần truy cập trang chủ, trên thiết bị di động hoặc máy tính để bàn, và nhập một chuyên ngành và vị trí. Chúng tôi sẽ hiển thị cho bạn một danh sách các Bác sĩ và thậm chí bạn có thể xem thời gian rảnh, bằng cấp, hình ảnh phòng khám và đánh giá được xác minh từ các bệnh nhân khác. Chỉ cần nhấp vào 1 thời gian rảnh mà bạn muốn và làm theo hướng dẫn để đặt cuộc hẹn ngay lập tức.