Làm thế nào để tôi đánh giá Bác sĩ của tôi?

Sau khi bạn kết thúc cuộc hẹn, bạn sẽ nhận được email và thông báo từ chúng tôi để yêu cầu phản hồi. Chỉ cần theo liên kết trong email hoặc nhấn trực tiếp vào thông báo để đánh giá Bác sĩ của bạn! Bạn cũng có thể đăng nhập vào tài khoản Docosan của mình và nhấp vào Các cuộc hẹn trước đây để để lại phản hồi.