Docosan bảo vệ dữ liệu như thế nào?

Tại Docosan, chúng tôi luôn nỗ lực để bảo vệ dữ liệu của bạn và duy trì sự tin tưởng của bệnh nhân và nhà cung cấp. Đây là cách chúng tôi cam kết bảo mật và quyền riêng tư: 

Đào tạo về quyền riêng tư và bảo mật: Mọi nhân viên tại Docosan đều được đào tạo để đảm bảo tập trung vào quyền riêng tư và bảo mật. Ví dụ như HIPAA (Đạo luật về tính linh hoạt và tính trách nhiệm về bảo hiểm sức khoẻ).

Lưu trữ an toàn: Chúng tôi sử dụng tiêu chuẩn công nghệ cao để bảo vệ dữ liệu. Hồ sơ bệnh nhân được lưu trữ trong một máy chủ FHIR an toàn bằng Thông số kỹ thuật F7IR của HL7. 

Mã hóa mạnh: Dữ liệu được lưu trữ trong các máy chủ bảo mật tại Việt Nam với các máy chủ đám mây được mã hóa, dự phòng để đảm bảo thời gian hoạt động của ứng dụng và sao lưu dữ liệu an toàn, ngay cả trong trường hợp thiên tai.