Cuộc hẹn của tôi sẽ tốn bao nhiêu tiền?

Tìm kiếm và đặt phòng với Bác sĩ trên Docosan là hoàn toàn miễn phí cho Bệnh nhân! Dịch vụ của chúng tôi hoàn toàn tách biệt với chi phí gặp Bác sĩ. Các Phòng khám trên Docosan đặt giá riêng cho các dịch vụ của họ, và bạn có thể được xem trên hồ sơ của Phòng khám.