Có phải Docosan là một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe?

Không, Docosan không phải là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Nền tảng của chúng tôi được thiết kế để trao quyền cho Bệnh nhân để tìm đúng Bác sĩ và dễ dàng đặt lịch hẹn. 

Chúng tôi cung cấp tính năng Chăm sóc Ban đầu, cho phép Bệnh nhân trò chuyện với Y tá hoặc Bác sĩ để hướng dẫn bạn đến đúng chuyên khoa.