Docosan có sẵn trong khu vực của tôi không? Khi nào nó sẽ đến khu vực của tôi?

Hiện tại, Docosan đã có mặt tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, và chúng tôi có kế hoạch mở rộng ra toàn bộ Việt Nam.