Docosan có sẵn ở các nước khác không?

Hiện tại thì không- chúng tôi hiện đang tập trung vào việc mở rộng trên khắp Việt Nam, nhưng chúng tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ mở rộng trên toàn cầu!