Nếu tôi cần thay đổi tên trên tài khoản thì sao?

Trên Website:

  1. Nhấp vào biểu tượng Tài khoản ở phía trên bên phải và nhấp vào hồ sơ của bạn. 
  2. Nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa bên cạnh tên của bạn, bên dưới ảnh hồ sơ của bạn ở bên phải. 
  3. Khi bạn thực hiện xong các thay đổi, bấm Lưu

Trên di động: 

  1. Nhấp vào biểu tượng Hồ sơ ở phía bên phải của thanh menu dưới cùng và nhấn vào hồ sơ của bạn. 
  2. Nhấn vào biểu tượng bút chì bên cạnh tên của bạn.
  3. Khi bạn thực hiện xong các thay đổi, bấm Lưu.