Tại sao Chúng tôi kiểm duyệt đánh giá Bác sĩ?

Chúng tôi kiểm duyệt đánh giá để đảm bảo rằng chúng tôi đang xây dựng một hệ thống đáng tin cậy, chính xác, hữu ích cho cả Bệnh nhân và Bác sĩ.